BTvizyon 02 MART 2018 / 14:11

KOBİD Başkanı Ahmet Öztürk BTvizyon Konya öncesi değerlendirmelerde bulundu

8 Mart’ta aralarında Dell EMC, Brother, Akınsoft, Suse ve Sonicwall gibi şirketlerin de yer aldığı BTvizyon Konya etkinliği gerçekleşecek. 2018’in ilk etkinliğinden beri olduğu gibi miktrofonlarımızı BTvizyon konuşmacılarına uzattık ve gerek kendi noktalarında sektörü nasıl gördüklerini, gerekse etkinlikteki odak noktalarınızı öğrenme fırsatı bulduk.

Her etkinliğinde yüzlerce bilişim sektör paydaşını bir araya getiren BTvizyon Anadolu Toplantıları 8 Mart itibariyle Konya’da gerçekleşecek. Konya Bilişim Derneği’nin de her yıl olduğu gibi teşrif edeceği etkinlikte Konya Bilişim Derneği Başkanı Ahmet Öztürk bir de konuşma yapacak. BThaber olarak BTvizyon Konya etkinliğinde KOBİD’in nelerden bahsedeceğini, kendi perspektiflerinden bilişim sektörünün yerel ve global durumunu nasıl gördükleri sorduk.

- Bilişim potansiyeli ve bilişim alanında bugün sahip oldukları üzerinden Konya'nın ülkemiz için önemini paylaşır mısınız?

Bilindiği gibi Konya Coğrafi olarak ülkemizin merkezinde yer alan, büyükşehirlerimizden birisidir.  Konya’mız tarım ekonomisi ağırlıklı bir ekonomiye sahiptir. Konya istihdamının %25 i tarıma dayalıdır. Bu oran, Türkiye genelinde %18, Avrupa’da %4, dünyanın en büyük tarımsal üretimini gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri’nde %1,3 tür. Yakın zamanda varılacak nokta orasıdır. Ekonomi istihdam ve iş üretmelidir. Tarım ekonomisinin istihdam üreten ekonomi olmaktan hızla uzaklaştığı, yakın gelecekte, artık istihdam üreten ekonomi olmaktan tamamen çıkacağını görmemek gerçeklere kulak tıkamaktır. Konya’mız Tarım Kenti olmanın yanında Bilgi Ekonomisinin Merkezi haline gelmelidir. Konya’mız bu açıdan gerekli her türlü coğrafi, sosyal, insan kaynağı yönünden avantaja sahiptir. Deprem riski, sel baskını, gibi doğal afet riskinin en düşük olduğu illerin başında gelmektedir. Terör olayları yaşanmamış, güvenli ve sakin bir şehirdir. Ulaşım açısından en rahat şehirlerden birisidir. Hızlı tren ulaşımı önemli bir avantajdır.  Genç ve dinamik nüfus yapısı Bilgi Ekonomisinin en önemli unsuru olan İnsan Kaynakları için önemli bir avantajdır. Geriye bu avantajları değerlendirecek olan,  yerel istek ve çaba kalmaktadır.

-Konya'da 4. kez gerçekleştirilecek BTvizyon etkinliğinin düzenlenmesinde etkin role sahipsiniz. BTvizyon Anadolu Toplantısı hakkındaki düşünceleriniz nedir?

BTvizyon geçmişten beri duyduğumuz, uzaktan takip ettiğimiz önemli bir bilişim etkinliğidir. Bilişim teknolojilerine ilişkin güncel ve gelecek vizyonların, deneyimlerin, bilgilerin, ürün ve çözümlerin paylaşıldığı toplantı platformudur. Yakın geçmişte ilgi gören bilişim araçları, donanım ağırlıklı cihazlar ve somut ürünlerdi. Ancak günümüzde elle tutulur somut ürünlerin yerini çözümler ve projelerin aldığını görüyoruz. Artık fuarlarda, sergilerde tanıtlan, elle tutulan ürünlerin yerini çözümler, projeler ve uygulamaların, üreticinin veya sağlayıcının aracı ve potansiyel kullanıcının ayağına gitmesi yönteminin aldığını görüyoruz.  BTvizyon konsept olarak, çok sayıda üretici ve sağlayıcıyı bir arada potansiyel kullanıcı ve aracıyla buluşturan bir platform olarak ortaya çıkmaktadır.

BTvizyon Anadolu Toplantıları – Konya Etkinliğinin üçüncüsünü Konya’da başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olmasında pay sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dördüncüsü içinde hazırlık çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.  Etkinliğin maddi yükünü üstlenen sponsorların sonuçtan memnun kaldıklarını, katılımcıların bu vesileyle bir araya gelmekten mutlu olduklarını, farklı kesimlerden bilişimcilerin tanışma fırsatı elde ettiklerini, gerçekleşen sunumlar sayesinde ufuklarının açıldığını ifade etmelerini duymak, katılamayan bilişimcilerden olumlu tepkiler almak, derneğimizin daha çok bilinirlik kazandığını ilginin arttığını görmek; yeni etkinlikler için bizde sabırsızlık oluşturmaktadır.  

Bu tür etkinliklerin gönüllü yerel sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak gerçekleştirilmesi katılımcı sayısını ve heyecanını artırmaktır. Bu etkinliklerde, biz biraz da inisiyatif sınırımızı zorlayarak özel sektör, kamu kesimi, akademisyen vb. toplumun her kesiminden bilişimcinin katılımını sağlamak için çaba sarf ediyoruz. BTvizyon Konya  Etkinliklerinin Anadolu’da gerçekleştirilen, en geniş kesime ulaşan bilişim etkinliği olduğunu düşünüyorum. Yoğun katılımcı sayısı yanında, yerel ve ulusal basın, haber ajansları,  yerel televizyon kanalları, Ticaret Odası aracılığıyla on binlerce üyeye duyuru yapılması, Valilik aracılığıyla kamu kurumlarına duyurulması ve bilişim personelinin izinli sayılmasına yardımcı olunması, e-posta gönderileri ve sosyal medya paylaşımları vb. kanallarla yüzbinlerce kişiye ulaşan bir etkinlik olmuştur. BTvizyon Konya Etkinlikleri öncesinde ve sonrasında Konya’da, bilişim, BTvizyon, Bilişim Zirvesi ve Konya Bilişim Derneği ifadelerinin yoğun olarak konuşulduğu bir süreç yaşanmaktadır.

Bilişimi kalkınma aracı olarak gören ülkelerin, ekonomik olarak hızla kalkındığını ve geliştiğini görmekteyiz. Bu ülkelerdeki gelişmelerin kaynağını incelediğimizde, en önemli etkenin toplumsal istek ve heves olduğu ortaya çıkmaktadır. 18. Yüzyılda’ da İngiltere’de Sanayi Devrimini ortaya çıkaran en önemli etkeninin de,  yine bu toplumsal istek ve heves olduğu görülmektedir. Bilişim ve Bilişimle Kalkınma konusu sürekli işlenmeli ve gündemde tutularak farkındalık oluşturulmalıdır. Bu tür toplumsal dinamikleri harekete geçirme, farkındalık ve sinerji oluşturmada gönüllü STK ların önemli rol üstlendiğini görmekteyiz. BTvizyon benzeri etkinlikler, gönüllü STK lar tarafından, toplumun en geniş kesimlerine ulaşabilmek ve mesajlarını iletebilmek için iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Ülkemizin farklı il ve ilçelerinde faaliyet gösteren gönüllü bilişim STK’larına bu tür etkinlikleri değerlendirmelerini öneriyorum. Bilişim sektöründe canlılığı ve hareketliliği artırmanın yanında, toplumda bilişim kültürünün gelişmesine önemli katkı sağlayacağına inandığım bu etkinlikler, Anadolu’da sadece belirli İllerle sınırlı kalmamalı,  en ücra il ve ilçelere ulaşabilmelidir. Ticari amacın yanında, sosyal sorumlulukta üstlenerek, toplumun her kesimine ulaşabilmesini, toplumda bilişim kültürünün gelişmesine katkı sağlayan, farkındalık oluşturan araç olmasını arzu ediyorum. Bu tür etkinliklerin, toplumun büyük bir kesimine ulaşan ve toplum tarafından sahiplenilen etkinliklere dönüşmesi halinde, ticari beklentilerin fazlasıyla karşılanacağına inanıyorum.

Konya için geleneksel hale geldiğini düşündüğüm, 2018 yılında BTvizyon Konya Etkinliğinin dördüncüsünü daha geniş bir çevreye ulaşarak, daha yoğun bir katılımın gerçekleşeceğini ümit ediyorum.
 
-Konya Bilişim Derneği olarak gerek yurt sathında, gerekse dünya genelinde bilişimin geleceğini nasıl görüyorsunuz ?

Günümüzde toplumunun adı, Bilgi Toplumu, Ekonominin adı da,  Bilgi Ekonomisidir. Bilgi üreten toplumlar önemli seviyede ekonomik refaha ulaşırken, bilgi üretemeyen toplumlarla makas hızla açılmaktadır. Bilişim artık günlük işlerde kullanılan ev aletleri, sanayi, tıp, tarım aletleri gibi insanların ihtiyaçlarını karşılayan her türlü aracın içerisine entegre olmuş, bu gelişim daha da ileri giderecektir.  Bilişim araçlarını zaman geçirme veya tüketim aracı olarak değil, üretim ve kalkınma aracı olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Ülkemizde bilgi toplumu stratejisi ve eylem planları gelişilmektedir. Ancak planların içerisinde sivil toplum örgütlerine ve topluma yeterince yer verilmediğinden toplumsal kabul görmemekte ve eylem planları beklenen etki ve başarıyı göstermemektedir. Bu amaçla geliştirilen eylem planlarında; aşağıdaki sorunları aşmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi etki ve başarı oranını artıracaktır.

- Hukuk sistemindeki engeller
- Nesnelerin dijitalleşmesindeki bilimsel boşluklar
- Kalifiye personel eksikliği
- Sosyo-politik önyargılar
- Toplumsal direnç