BTvizyon 03 NİSAN 2018 / 13:04

EWE Holding Bilgi Güvenlik Yöneticisi İlmiye Nur Ayyıldız'a BTvizyon hakkında sorular yönelttik

BTvizyon etkinlikleri kapsam açısından sadece bilişim sektöründe değil, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bilişim liderlerini de ağırlıyor. Bu kapsamda enerji sektöründe bilgi güvenliğinin nasıl daimi kılınacağı 5 Nisan BTvizyon Kayseri etkinliğinde EWE Holding Bilgi Güvenlik Yöneticisi İlmiye Nur Ayyıldız tarafından anlatılacak.

-EWE "Bilgi güvenliği alanında ne gibi yatırımlar yapıyor?"


EWE Holding yeni IT yapılanması OneIT ile Bilgi Güvenliği alanında ciddi yatırımlar yapıp IT yapısını daha güvenli ve güçlü bir hale getirmiştir. Yapılan Risk değerlendirmeleri ve Sızma Testleri ile belirlediği açıklıkları sürekli iyileştirme yaklaşımı ile destekleyerek sistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Yapılan alt yapı iyileştirme ve güncelleme projeleri, donanım yenileme ve güvenlik projeleri, SCADA güvenliği ve yedekliliği projeleri ile sistemlerini güçlendirip güvenli hale getirmiştir. Aynı zaman da SOME olan Ewe Holding Şirketlerinden Bursagaz ve Kayserigaz da USOM tarafından yönlendirilen ve iletilen önlem ve tavsiyeler dikkatle değerlendirilmektedir. Güvenliğin büyük bir kısmının teknik alt yapıdan ziyade son kullanıcı yaklaşımı ve dikkatinin artırılması olduğunun farkında olan EWE Holding, 2018 yılında da düzenli olarak yaptığı komite toplantılarında planladığı farkındalık çalışmaları ve sızma testlerine dahil ettiği Sosyal Mühendislik testleri ile  Güvenlik Farkındalığı çalışmalarına devam edecek ve oluşan bilincin devamlılığını ve etkinliğini sağlayacaktır.
 
-Bu kapsamda gelecek planları neler, BTvizyon'da katılımcılarla neler paylaşacak?

BTvizyon etkinliği kapsamında değineceğimiz konular şöyle:
  • Regülasyon Gereklilikleri
  • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  • USOM SOME çalışmaları
  • EKS (SCADA) Güvenliği
  • KVKK Çalışmaları
  • Sızma Testleri ( Pentest Sosyal Mühendislik)