BTvizyon 17 OCAK 2018 / 16:32

TOFAŞ ERP Uygulamaları Yöneticisi Mahir Genç, BTvizyon Bursa Toplantısı'nda konuşacak

Mahir Genç - TOFAŞ, ERP Uygulamaları Yöneticisi

 

  • 2018 yılında kurumsal teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bunun iş dünyasına yansımalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

İşletmeler bugün “dijital dönüşüm” kapsamında; iş modellerinin yeniden oluşturulması, iş yapış şekillerinin değişmesi ve rekabetin farklı bir yön kazanması gibi çok sayıda fırsata işaret ediyor. Bu doğrultuda, eski sistemlerin yarattığı sınırlar da ortadan kalkarak insan gücü değil, insan zekası ve fikirleri önem kazanıyor. Çünkü kol gücüne dayalı, hataya açık çalışmalar artık dijital sistemlere emanet ediliyor. Öğrenen makineler, her şeyin interneti, blockchain, bulut gibi yeni teknolojiler ile çevremizdeki herşeyin giderek zeka kazandığını görüyoruz. İnsan ise tüm bu süreçleri koordine eden bir görev tanımına geçiş yapıyor. İşletmelerin maliyetlerini azaltması, verimliliğini arttırması, müşteri beklentilerine daha hızlı cevap verebilmesi, yepyeni iş modelleri oluşturması için önlerinde olağanüstü fırsatların olduğu bir dijital dönüşüm evresindeyiz.

 

  • Bu doğrultuda Bursa’da gerçekleştirilecek olan BTvizyon etkinliğinde izleyicilere ne tür mesajlar vereceksiniz?

 

TOFAŞ olarak birçok dijital dönüşüm projesine başladık, bunlardan bir tanesinin sunumunu gerçekleştiriyor olacağım.