BTvizyon 15 ŞUBAT 2018 / 01:02

Coğrafi bilgi sistemlerinin bugünü ve yarını BTvizyon'da konuşuldu

BTvizyon İstanbul Toplantısı, coğrafi bilgi sistemleri alanındaki gelişmelerin de
duyurulduğu bir etkinlik oldu. Netcad Kurumsal Temsilcisi Dr. Emin Bank “Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin Önemi & Netcad Çözümleri” isimli sunumunda CSM sistemlerinin şehir
planlama, altyapı çalışmaları gibi alanlarda belirtleyici öneme sahip olduğunu vurguladı.
“Şimdilik yaşam olduğunu bildiğimiz tek gezegen olan dünyanın her yanına farklı kategoriler
ve analizlerle hakim olmak, coğrafi bilgi sistemleri ile dirsek bağı olan firmaların olmazsa
olmazı. Güncel sistemlerimizle bir kıtadan bir binaya kadar farklı ölçeklerde analiz ve
kontrolleri gerçekleştirebilen uygulamalarımız sayesinde mekansal planlamadan, altyapı ve
üstyapı çalışmalarına ve hatta arazi düzenle gibi kritik alanlarda kullanım kolaylığı
sunmaktadır.” dedi.